SHIBA – FCI štandard Nr. 257 

Pôvod: Japonsko

Dátum vydania originálneho platného štandardu: 15.06.1992

Použitie: poľovnícky pes na vtáky a drobnú divinu. Sprievodný pes.

Klasifikácia FCI:   5. skupina – špice a pôvodné plemená
                       5. sekcia – ázijské špice a príbuzné plemená, bez skúšky

Krátky prehľad histórie: Shiba je pôvodným japonským plemenom už od dávnych čias. Slovo Shiba znamená niečo „malé", „malý pes". Prirodzeným životným priestorom Shiby sú hornaté oblasti v blízkosti Japonského mora, kde bola používaná na lov malej zveri a vtákov. Na základe miesta výskytu sa zjavili rôzne odlišnosti v rámci plemena. V rokoch 1868 až 1912 z Anglicka boli importované anglické setre a pointre, dôsledkom čoho sa lov aj v Japonsku stal obľúbeným športom, a kríženie Shíb s týmto anglickými plemenami sa stalo obvyklým javom. Čistokrvná Shiba sa stala vzácnosťou a počas rokov 1912 až 1926 sa vyskytla len v obmedzenom počte. Okolo roku 1928 poľovníci a odborníci sa začali usilovať o zachovanie čistokrvných Shíb, a to pomocou udržania čistokrvných línii. V roku 1934 bol stanovený zjednotný štandard plemena. V roku 1937 Shiba bola vyhlásená za prírodnú pamiatku, ale chov a šľachtenie plemena pokračovalo až po dnes známu podobu tohto vynikajúceho plemena.

Celkový vzhľad: malý pes, dobre vyvinutý, s robustnou kostrou. Mocnej konštitúcie. Pohyb čulý, voľný a krásny.

Dôležité proporcie: pomer kohútikovej výšky k dĺžke tela je 10:11

Povaha a správanie: verný, čulý, ostražitý

Hlava
Temeno – Lebka: široká
               Čelový sklon: výrazný s primerane vyvinutou čelnou brázdou
Tvárová časť – Ňucháč: žiadajúca je čierna farba. Chrbát nosa je rovný.
                     Papuľa: primerane široká a postupne sa zužuje
                     Pysky: pevne priliehajú
                     Chrup: silný nožnicový hryz
                     Líca: dobre vyvinuté
                     Oči: primerane malé, trojuholníkové, tmavohnedé; vonkajší kútik očí je mierne zdvihnutý
                     Uši: primerane malé, trojuholníkové, mierne dopredu naklonené, vztýčené

Krk: silný, svalnatý, v správnom pomere k hlave a telu

Telo: Chrbát: rovný a silný
        Bedrá: široké a svalnaté
        Hrudník: hlboký, rebrá primerane klenuté
        Brucho: dobre vtiahnuté

Chvost: vysoko nasedený, hrubý, stočený alebo kosákovitý; pustený chvost špičkou siaha až po päty.

Končatiny:
Predné končatiny – Pri pohľade spredu rovné
                           Plecia: primerane šikmé
                           Lakte: priliehajú tesne k telu
Zadné končatiny – Stehná: dlhé
                          Predkolenia: krátke, ale dobre vyvinuté
                          Päty: silné a pevné

Labky: prsty uzavreté a dobre klenuté, vankúšiky tvrdé a pružné, pazúriky tvrdé a žiadajúca je tmavá farba

Pohyb: ľahkonohý a čulý

Osrstenie:
Srsť – krycia srsť je tvrdá a rovná, podsada mäkká a hustá. Na chvoste je srsť pomerne dlhá a odstávajúca
Farba – červená, čierna so znakmi, sezamová, čierna sezamová, červená sezamová
           Definícia sezamovej farby – sezamová: zmes čiernej a bielej srsti
                                                 čierna sezamová: viacej čiernej než bielej srsti
                                                 červená sezamová: základná farba srsti je červená, je zmiešaná s čiernou srsťou
Všetky horeuvedené farby musia mať „URAJIRO" – belavá srsť na bokoch papule a na lícach, pod sánkou a na hrdle, na hrudi a na bruchu, na spodnej strane chvosta a vnútornej strane končatín.

Veľkosť:
Výška v kohútiku: Psy 39,5 cm
                         Sučky 36,5 cm
Odchýlka +/‒ 1,5 cm sa toleruje.

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa má posudzovať ako chyba, ktorej hodnotenie priamo závisí od stupňa odchýlky
– psy a sučky s opačným pohlavným výrazom
– predhryz alebo podhryz
– početné chýbajúce zuby
– bojazlivosť

Vylučujúce chyby:
agresívny alebo plachý
– nevztýčené uši
– dolu nesený alebo príliš krátky chvost

Psy, ktoré zjavne vykazujú psychické alebo povahové abnormality, musia byť diskvalifikované.

Poznámky: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

Sunday the 9th. Custom text here . Powered by 888poker review - All rights reserved.